ZŠ Slatina nad Bebravou bude merať znečistenie ovzdušia 2023