Týždeň kompostovania si pripomenuli aj na základných a materských školách v Bánovciach