Slávnosť uvítania detí do života v Bánovciach nad Bebravou