Henrich Pietrik majstrom sveta. Reprezentáciu ocenil aj primátor mesta.