Druháci sa opäť stali súčasťou Korčuliarskej školy ...